Archives for 2018

Högskolestudier

Att förbereda sig inför högskolestudier kan vara ganska svårt. Högskolan skiljer sig ganska mycket från gymnasiets sätt att lära ut. På högskolan är m

DETAIL

Bloggar – kvinnliga pionjärer och svensk export

Att kapsla in det svenska bloggundret på ett fåtal tecken har sina begränsningar. Det vore dock på gränsen till tjänstefel att inte nämna de kvinnliga pionjärer, numera lönsamma entreprenörer, som inte bara lyckats livnära sig […]

julius   Uncategorised
DETAIL

Grundskolan i Sverige

Alla människor är väl medvetna om att utbildning är viktigt. Redan i grundskolan blir man inpräntad med att all lärdom redan då har man bra nytta av n

DETAIL

Inför Gymnasiet

Ungdomar som gått ut grundskolan och står inför val av linje eller program till gymnasiet kan få ett svårt och tufft val. Idag finns det så oerhört my

DETAIL

Matematikens stora värld

Vem har inte någon gång använt sig av matematik i den vanliga vardagen? Man kan nog faktiskt säga att alla har gjort det, medvetet samt omedvetet.
Red

DETAIL

Matematiska regler

Alla kan faktiskt lära sig matematik. Det säger experterna. Men hur kan det vara som elev att sitta i ett klassrum och få känslan av att alla andra fö

DETAIL

Musik för alla åldrar

Musik har funnits sedan urminnestider och betyder så otroligt mycket för många människor. Vissa har musiken som ett intresse eller hobby medan andra k

DETAIL

Musiken betyder mycket

Musik är viktigt då den kan fylla olika funktioner utefter olika situationer. När man är liten bebis används ofta musikaliska toner ur en speldosa för

DETAIL

Efter Gymnasiet

Att gå ut gymnasiet är en enorm stor lycka och lättnad för många ungdomar. Hur många bilder i tidningar och på tv har man inte sett på utrusande lyckl

DETAIL