Matematiska regler

Matematiska regler

Alla kan faktiskt lära sig matematik. Det säger experterna. Men hur kan det vara som elev att sitta i ett klassrum och få känslan av att alla andra förstår ämnet bättre än en själv? Det är många som kanske inte ens vågar säga att man inte förstår matematik eller dess regler. Varför är det så? Kanske för att just matematik är ett ämne som förekommer överallt. Det kanske fortfarande har en stämpel på sig att den som behärskar matematik är smartare än andra. Så är absolut inte fallet. Det handlar faktiskt mycket om att ämnet i sig grundar sig mycket på att kunna lära in grundregler för att sedan använda dem och lösa längre och svårare tal. Med andra ord betyder det att om man lär sig grundreglerna kan man enkelt lösa mer komplicerade tal. Detta har ingenting med intelligens på olika nivåer att göra. I Aftonbladet finns en bra artikel som tar upp just detta med extra hjälp i matematik och hur man kan lära sig ämnet lättare.

Idag finns det till och med matematiska spel på dator och internet som kan bidra till ett större intresse redan för yngre barn att ta till sig och lära sig matematik lättare.