MBA för dig som bloggar

MBA för dig som bloggar

Har du en blogg och funderar på hur du ska komma vidare till en ny nivå, och hur du ska kunna utveckla din verksamhet? En utbildning i executive MBA är kanske inte vad du först kommer att tänka på, men du kan lära dig saker som du har stor nytta av – och som du kan använda även om du senare väljer att byta inriktning.

Executive MBA för bloggare

En utbildning i executive MBA är inte anpassad för dig som bloggar, men du kan få de verktyg du behöver för att bli bättre på att till exempel skapa en affärsplan, skapa marknadsföring och för att bygga upp din verksamhet så den blir ekonomiskt hållbar.

Vad är egentligen executive MBA?

MBA är en förkortning av ”Master of Business Administration” och det är en utbildning från USA, i företagsekonomi. I utbildningen ingår bland annat entreprenörskap, marknadsföring, redovisning, affärskommunikation, affärsjuridik, affärsetik, ledarskapsekonomi och finansfrågor av annat slag, samt strategi och ledningsarbete. Syftet med utbildningen är att den som har en rörelse ska kunna utveckla den och få en chans att bli ledande på området. Utbildningen kan passa för många olika områden. Bloggar du idag kan du ha nytta av utbildningen genom att du får bättre kunskap om olika affärs- och marknadsföringstekniker, vilket gör att du lättare kan tjäna på ditt arbete. Skulle du i framtiden vilja byta inriktning kan du använda dig av dina affärskunskaper även då, det är en kurs som gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

För vem spelar executive MBA roll?

Kortfattat går det att beskriva det som att en utbildning i executive MBA kan spela roll på två olika sätt. Det ena är att du kan ha nytta av kunskaperna i din affärsverksamhet som bloggare och i framtida affärsverksamheter, oavsett om det är inom ett nytt område eller rör det du bloggar om idag. Utbildningens olika kunskapsblock går att tillämpa på en mängd olika verksamheter, så det är något du kan ha nytta av resten av livet, vad du än väljer att syssla med. Det andra sättet utbildningen kan spela roll på är att det ger dig chans att skapa ett CV som skickar viktiga signaler till framtida arbetsgivare. Att ha en utbildning i executive MBA signalerar att du har koll på ledarskap inom affärsvärlden, och du kan på det sättet få en chans att få andra poster än vad som varit möjligt utan utbildningen. Med en MBA-utbildning kan du få en väg som leder rakt in till toppen av näringslivet, om det är vad du vill använda utbildningen till.