Musikens härliga toner

Musik för alla åldrar

Musik har funnits sedan urminnestider och betyder så otroligt mycket för många människor. Vissa har musiken som ett intresse eller hobby medan andra k

DETAIL

Musiken betyder mycket

Musik är viktigt då den kan fylla olika funktioner utefter olika situationer. När man är liten bebis används ofta musikaliska toner ur en speldosa för

DETAIL