Matematik finns överallt

Matematik i samhället

Att inte inse att matematik är mer än bara ett ämne i skolan som man är tvungen att lära sig kan vara ödesdigert. Vi lär oss inte enbart matematik för

DETAIL

Gör matematiken rolig

När man börjar prata om matematik med barn får man alltid en reaktion av något slag. Det kan vara en positiv reaktion där barnet glatt och obesvärat b

DETAIL

Bloggtips om olika lån

I olika situationer i livet kommer många att behöva ta ett lån. Detta kan vara större eller mindre summor, beroende på ändamålet. Det finns olika vägar att gå för att söka ett lån och att […]

DETAIL

Är matematik lätt eller svårt?

Många av oss kanske direkt säger att man har svårt för matematik när man börjar prata om ämnet med någon. Och visst kan det vara så att man faktiskt h

DETAIL

Matematikens stora värld

Vem har inte någon gång använt sig av matematik i den vanliga vardagen? Man kan nog faktiskt säga att alla har gjort det, medvetet samt omedvetet.
Red

DETAIL

Matematiska regler

Alla kan faktiskt lära sig matematik. Det säger experterna. Men hur kan det vara som elev att sitta i ett klassrum och få känslan av att alla andra fö

DETAIL
applay