Gör matematiken rolig

Gör matematiken rolig

När man börjar prata om matematik med barn får man alltid en reaktion av något slag. Det kan vara en positiv reaktion där barnet glatt och obesvärat beskriver hur roligt ämnet är. Hos andra kan det mynna ut i mer mutter om att ämnet är trist, svårt och enbart tråkigt att lära sig.

Så hur ska man då göra? Kan man på något sätt forma matematiken till att bli rolig och fånga in de barn som tycker att ämnet inte alls tilltalar dem? Självklart kan man det. Samtidigt får man inte hoppa över att barnen måste lära sig utmaningar i matematik. Att hela tiden låta matematik vara lätt och enkel för att sedan chockhöja till en svårare nivå inom ämnet är kanske inte bästa alternativet. Skolan har idag otroligt bra resurser för att locka fram matematik till att bli ett roligt ämne på schemat. I Expressen finns det en artikel om nedladdningsbara appar för matematik som får barn och elever att förstå att matematik kan vara mycket roligt.

Däremot kan också stämpeln behöva tonas ner av att matematik är ett ämne som bara kan behärskas fullt ut av de som är smarta nog. Denna beskrivning kanske lever kvar just för att man i alla tider ständigt kunnat läsa om matematiska genier och hur professorer löst svåra tal och så vidare

Detta kan i sig medföra att andra som inte delar den euforiska känslan när det gäller matematik blir ännu mer anti ämnet och kanske känner att det inte är någon idé att försöka lära sig detta. Så klart att det är! Matematik kan alla lära sig.

Sedan finns det såklart människor som kanske lär sig på en djupare och högre nivå inom ämnet just för att de själva har intresset för matematik. Men att någon skulle vara mer intelligent just för att man behärskar matematik snabbare och lättare än andra är bara dumt att påstå.

Matematik bygger på att man kan grundreglerna för att sedan kunna bygga på sin egen kunskap inom det. För att lösa svårare, längre och mer komplicerade tal används alltid regler som man lärt sig redan från början.

Du kan exempelvis inte gå att handla något om du inte kan räkna någon av de vanliga räknesätten. För hur ska du kunna sammanslå summan av de varor du ska köpa för att se om dina pengar i plånboken räcker till? Precis, du behöver alltså grundreglerna i matematik.

Därför är det viktigt att poängtera hur de matematiska grundreglerna spelar roll i vardagliga göromål. Det betyder att alla kan lära sig hur man räknar och detta beror inte på olika intelligensnivåer. Det gäller enbart att träna och leka fram kunskaperna i tidig ålder. Dessa kunskaper finns inom oss alla.