Är matematik lätt eller svårt?

Är matematik lätt eller svårt?

Många av oss kanske direkt säger att man har svårt för matematik när man börjar prata om ämnet med någon. Och visst kan det vara så att man faktiskt har det lite svårare att ta till sig matematik. Detta kanske också bottnar i att man inte har så stort intresse för ämnet och därmed läggs ingen energi på att lära sig det. Det kan faktiskt vara så. Allt som man tycker om och är intresserad av är ju lättare att ta till sig och lära sig.

Många forskare menar att en människa antingen har en språkhjärna eller en mattehjärna. Men vad menas med det? Kanske betyder det att intresset för dessa två är delade och att den som är mer språkintresserad än matteintresserad lättare kan tyda språk och texter och tvärtom? För alla är vi ju olika och vi har olika intresseområden. Det är i alla fall vetenskapligt bevisat.

Ur detta perspektiv ovan skulle man kunna sammanfatta det med att det man är mest intresserad av är det man är mest duktig på. Och det gäller ju allt och inte bara de här två områdena. Kanske är det för enkelt att då bara säga att man har svårt för matematik men som istället betyder att man inte bryr sig mycket om ämnet och som då leder till att man får svårt med matematik enligt egen utsago. Och kanske är det lättare att också påtala att man inte är bra på språk just för att man känner tristess när det gäller att skriva och läsa texter som då medför samma egna uppfattning vad gäller att ha svårigheter med språket genom ord och text.

Det man i varje fall vet är att båda två går att lära sig redan som litet barn. Språket kommer till barnet för att de hör andra barn och vuxna i omgivningen prata och därefter försöker härma ljudet. Det fascinerande i detta är att ett barn lätt kan bli flerspråkigt om man använder olika språk i barnets närhet regelbundet. Grundskolan erbjuder även hemspråkundervisning för de som önskar detta.

Matematik är också ett sådant ämne som lätt kan läras in hos små barn. Man leker fram talen i både böcker och kanske spel som exempelvis spel med klossar som stoppas i en låda där man då räknar dem.

Det finns matematiska ramsor att sjunga och tralla på som också kan medföra att barnen lättare får in matematiken.

Idag finns det även matematiska spel och pussel för de mindre barnen att kunna använda och detta är naturligtvis populärt. Att få spela datorspel är något som kommer mer och mer in i vår värld och att då nyttja detta till att kunna lära ut matematiken är smart och smidigt.

Barnprogram har också mycket innehåll av just matematik där man kanske blandar in sång och lek i programmet för att på ett lekfullt sätt ta fram matematiska termer och i Dagens Nyheter finns ett reportage om hur matematik kan beblandas i just program för barn för att lättare få barnen förstå ämnet.