Matematikens stora värld

Matematikens stora värld

Vem har inte någon gång använt sig av matematik i den vanliga vardagen? Man kan nog faktiskt säga att alla har gjort det, medvetet samt omedvetet.

Redan som barn kommer matematiken in i vår vardagliga värld. Barnen har tidigt leksaker som ska gynna lärdomen till att kunna räkna. Från början är det naturligtvis på ett enkelt sätt men bygger ändå på att man behärskar talen och hur man för dem i rätt följd.

Mindre barn kan även ha lättare att lära sig detta genom bilder där man kan se hur siffrorna ser ut och lära sig känna igen dem.

När man sedan kommer upp i åldern och ska börja i skolan får man matematik som ett av alla ämnen på schemat. Då blir det mer tydligt hur man ska lära sig de olika räknesätten och oftast får varje elev också en egen mattebok att göra uppgifter ur.

Vid denna tidpunkt är mattetal enkla och man blandar inte in mer än just addition och subtraktion för inlärning. Ju äldre man blir får man lära sig fler räknesätt än dessa två.

Mattetal kan även handla om så kallade problemlösningar med ord och text för att få elever till en bättre förståelse hur matematik används i stort sett överallt i samhället.

Idag finns det oerhörd mycket hjälp att kunna få redan i tidig ålder om man har det lite svårare för matematik. Det finns olika program och även appar som man kan ladda ned gratis till sin smartphone för att använda i syfte till detta. I Expressen finns en bra artikel om en ung flicka som fått hjälp i matematik och förstår ämnet bättre.