Skolans alla studieår

Högskolestudier

Att förbereda sig inför högskolestudier kan vara ganska svårt. Högskolan skiljer sig ganska mycket från gymnasiets sätt att lära ut. På högskolan är m

DETAIL

Bloggar – kvinnliga pionjärer och svensk export

Att kapsla in det svenska bloggundret på ett fåtal tecken har sina begränsningar. Det vore dock på gränsen till tjänstefel att inte nämna de kvinnliga pionjärer, numera lönsamma entreprenörer, som inte bara lyckats livnära sig […]

DETAIL

Grundskolan i Sverige

Alla människor är väl medvetna om att utbildning är viktigt. Redan i grundskolan blir man inpräntad med att all lärdom redan då har man bra nytta av n

DETAIL

Inför Gymnasiet

Ungdomar som gått ut grundskolan och står inför val av linje eller program till gymnasiet kan få ett svårt och tufft val. Idag finns det så oerhört my

DETAIL

Efter Gymnasiet

Att gå ut gymnasiet är en enorm stor lycka och lättnad för många ungdomar. Hur många bilder i tidningar och på tv har man inte sett på utrusande lyckl

DETAIL
applay