Archives for 22nd augusti 2019

Gör matematiken rolig

När man börjar prata om matematik med barn får man alltid en reaktion av något slag. Det kan vara en positiv reaktion där barnet glatt och obesvärat b

DETAIL