Praktiska yrkesutbildningar

Praktiska yrkesutbildningar

Att gå en yrkesutbildning kan vara helt rätt val när du söker efter en konkret yrkestitel inom ett visst område. Idag finns det en uppsjö av spännande branscher att utbilda sig inom. Upplägget kring den här typen av utbildningar varierar beroende på område, men även lärosäte. Det som dock präglar en stor del av yrkesutbildningarna är praktiktiden, något som ger en unik insyn i det riktiga arbetslivet samt värdefulla kontakter för framtiden.

Hantverksyrken

Idag råder det en tämligen stor brist på arbetare inom byggbranschen. Trots att byggkonjunkturen avmattats är arbetskraft inom hantverksyrken och markarbete högt efterfrågat. Mycket tyder på att personalbristen inom bygg kommer att fortsätta de närmaste åren. Det är med andra ord ett gyllene tillfälle att gå en yrkesutbildning inom den varierade byggbranschen. Specifika hantverksyrken så som elektriker är en yrkesgrupp som behöver fler behöriga arbetare. Du som exempelvis renoverar i hemmet vet hur viktigt det är att elinstallationer blir korrekt utförda.

Den smarta tekniken bidrar även till nya kompetensbehov inom området. Att köpa snygga badrumslampor på nätet är lätt som en plätt, men att installera armaturer kräver mer. En utbildad elektriker kommer ganska säkert ha jobb efter en avslutad yrkesutbildning. Även Arbetsförmedlingen spår en ljus framtid för yrkesarbetare inom bygg såsom träarbetare, snickare, murare och grovarbetare, till skillnad från exempelvis banktjänstemän och butikssäljare där konkurrensen är stor.

En yrkesutbildning är till för precis vem som helst. Ålder, förkunskaper eller diverse meriter brukar oftast inte spela någon roll. Det enda som krävs är ett intresse för utbildningsområdet, disciplin och en vilja att lära sig. Inte sällan väljer personer som redan jobbat många år i livet att läsa en yrkesutbildning för att öppna nya dörrar till arbetsmarknaden.

Praktisk erfarenhet

Det som kanske blivit ett signum för yrkesutbildningarna är möjligheten att få insyn på det verkliga arbetslivet. Den som studerar till att jobba som exempelvis elektriker får praktisk erfarenhet med i paketet. Under en period sker med andra ord undervisningen ute på en bestämd arbetsplats där studenten får prova på elektrikerjobbet. Samma sak gäller för den som går en yrkesutbildning inom sömnad, design eller kanske projektledning. Arbetslivet är en del av utbildningen – en nyckel till erfarenhet, men även viktiga branschkontakter.

Beroende på vilket lärosäte det rör sig om varierar också kostnaden från att vara helt gratis till att kosta hundratusentals kronor. De statligt kontrollerade yrkesutbildningarna tenderar i regel att vara gratis och studenten är berättigad till CSN. Utbildningar som kostar pengar och heller inte berättigar till CSN har i många fall samarbeten med utvalda banker. Studenten kan då kontakta banken för att se på möjligheterna att ta ett studielån. Fördelen på det ekonomiska planet när det kommer till yrkesutbildningar är att majoriteten av studenterna har jobb direkt efter avslutad utbildning. På så vis kan ett studielån kännas mer väsentligt än om det skulle handla om en allmän utbildning eller kurs som inte genererar i ett fast jobb.