Universitetsstudier

Universitetsstudier

Väljer man att ta sig an någon utbildning på Universitetet är det också ett helt annat sätt att studera på än hur man gjorde på gymnasiet. Mycket fokus läggs på studentens egen vilja att genomföra sin utbildning och därför krävs det att man tar fram sin motivation till detta.

Kanske är det ändå ganska lätt eftersom man valt sin utbildning själv utefter intresseområde.

Många vet om att studenter kan ha en knaper ekonomi under studietiden. Kanske har många redan flyttat hemifrån vid studiestart eller till och med studerar på annan ort. Därav kanske kostnader för eget boende och mat tillkommer som annars kanske kan ingå i det belopp man betalar hemmavid om man fortfarande är bosatt där.

Ett tips är att bo kvar hemma så länge man studerar även om längtan till eget boende kan vara stor. Det finns även de som arbetar extra vid sidan av studierna för att kunna ha god ekonomi under studietiden.

Själva utbildningen på högskola och universitet är kostnadsfria men studiematerial och litteratur får man bekosta själv. Då kan det vara gynnsamt för ekonomin att se om begagnad litteratur säljs av någon före detta student som kanske inte längre är i behov av sina böcker. Glädjande nog har studiebidraget från CSN höjts som finns att läsa om i Aftonbladet.