Skapa en jordbruksblogg

Skapa en jordbruksblogg

Det finns en efterfråga på alla möjliga slags bloggar. Vissa ämnen som mobiler, mode och skönhet är stora inom bloggvärlden, medan andra ämnen som jordbruk och energipolitik är mycket mindre. Samtidigt som jordbruk och energi är mycket stora ämnen – både i samhället och i politiken.

Blogga

Det finns bloggar om så gott som alla ämnen. Vissa ämnen har dock blivit väldigt stora på internet, som vardagsteknologi, mode, skönhet, hälsa och marknadsföring. Om man däremot tittar på samhälle och politik, är alla dessa ämnen konsumtionsämnen, det är inte samhällsbranscher som i sig för världen framåt. Om du vill skapa en blogg där du kan tjäna pengar, och inom en bransch där det finns mycket pengar, bör du satsa på ämnen som jordbruk, energi, skog och motorer. Det finns en stor efterfrågan på sådana bloggar på nätet.

Självklart krävs det att du har kunskap för att kunna blogga och skriva bra artiklar. Har du lite förkunskap och ett stort intresse för ett sådant ämne, kan du skaffa dig ytterligare kunskap genom att läsa, gå en kurs, intervjua personer, provarbeta och åka på mässor. Möjligheten att leva på en blogg inom ett sådant ämne är mycket större än inom ämnen som mode och mobiler. Dock kräver det en annan insats redan från början.

Jordbruksblogg

Det finns många jordbruk i Sverige, men än fler hobbyjordbrukare. Det är många som äger ett jordbruk eller en skogsfastighet. Jordbruk och skog är branscher med mycket pengar och kunskap. Människor som håller på med jord- och skogsbruk är också intresserade av särskild information och bra produkter. Det är många som efterfrågar praktisk kunskap inför köp, ombyggnationer och djurhållning. Om du har ett hobbyjordbruk och har testat en bra snökedja från Kjellfri, kan du blogga om det och hjälpa andra att köpa bra snökedjor. Personer har ju surfat in på bloggen för att de redan är intresserade av det som du bloggar om. Då det inte finns så många bloggare som har nog med kunskap om jord- och skogsbruk och som också bloggar, finns det inte heller tillräckligt med bloggar för att tillfredsställa den efterfråga som finns.

Vad krävs?

För att skapa en bra jordbruksblogg måste du ha egen erfarenhet. Du måste dock inte vara heltidsjordbrukare för att kunna ha en blogg som ger dig en rejäl inkomst, i så fall kommer du aldrig att ha tid att skriva. Däremot måste du vara intresserad av ämnet och även ha en egen bit mark. Om du bor ute på landet, har en ladugård, en traktor och en hage, har du goda möjligheter att starta en blogg och allt eftersom lära dig mer om jordbruk. Om du vill få bloggen till att bli en heltidssysselsättning bör du dock investera i både några djur och lite olika maskiner. Du kan också arbeta extra hos andra bönder för att få mer kunskap, det praktiska arbetet är som en slags utbildning.