Skolans alla studieår

Universitetsstudier

Väljer man att ta sig an någon utbildning på Universitetet är det också ett helt annat sätt att studera på än hur man gjorde på gymnasiet. Mycket foku

DETAIL

Bloggriket

Att driva eller äga en blogg kan faktiskt vem som helst göra. Det gäller bara att komma på vad man ska ha sin blogg till och varför. Är det för att man vill nå ut […]

DETAIL

Högskolestudier

Att förbereda sig inför högskolestudier kan vara ganska svårt. Högskolan skiljer sig ganska mycket från gymnasiets sätt att lära ut. På högskolan är m

DETAIL

Grundskolan i Sverige

Alla människor är väl medvetna om att utbildning är viktigt. Redan i grundskolan blir man inpräntad med att all lärdom redan då har man bra nytta av n

DETAIL

Inför Gymnasiet

Ungdomar som gått ut grundskolan och står inför val av linje eller program till gymnasiet kan få ett svårt och tufft val. Idag finns det så oerhört my

DETAIL

Efter Gymnasiet

Att gå ut gymnasiet är en enorm stor lycka och lättnad för många ungdomar. Hur många bilder i tidningar och på tv har man inte sett på utrusande lyckl

DETAIL
applay